Prehliadky

Základný okruh

Príjemnou pešou prechádzkou malebnými ulicami, spoznáme najvýznamnejšie pamiatky historickej časti Bratislavy, Dóm sv. Martina, kde prebiehali korunovácie kráľov, Ventúrskou ulicou pôjdeme stopami slávnych hudobníkov (Beethoven, Haydn, Mozart, Liszt a iní). Uvidíme Academiu Istropolitanu, ktorou sa začali dejiny vysokého školstva na Slovensku a smerom až k Michalskej bráne budeme obdivovať meštianske domy.

Na Primaciálnom námestí sa budeme kochať arcibiskupským palácom, prejdeme cez krásne romantické Radničné námestie na Hlavné námestie, kde nás privíta hrdo sa týčiaca stredoveká veža radnice. Pozrieme si historické budovy, Slovenskú filharmóniu, hotel Carlton a Slovenské národné divadlo. Okrem historických faktov je vychádzka oživená i mnohými zaujímavosťami, či legendami.