Prehliadky

Rozšírený okruh II

Plavba loďou resp. autobusom na starobylý hrad Devín, ktorý stojí na sútoku riek Morava a Dunaj. V 9.stor. tu dal kráľ Rastislav vybudovať mohutnú pevnosť z ktorej sa žiaľ dodnes vďaka napoleonským vojskám zachovalo málo.