Pre školy

Interaktívne prednášky, workshopy a vychádzky

Ponúkame interaktívne prednášky a workshopy s fundovaným zoológom, ktorý dlhodobo spolupracuje so základnými školami, materskými školami, mestskou knižnicou, kde vedie pravidelné lektoráty, prednášky a workshopy. Sú vedené hravou formou a obohatené o rôzne pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živé zvieratá a rastliny), hry a iné tvorivé aktivity (rôzne výtvarné aktivity inšpirované prírodou a pod.), vďaka čomu sa poznávanie stáva „zábavou“. Prednášky sú obohatením a doplnením klasických vyučovacích osnov na školách, čo v konečnom dôsledku môže prispieť k zvýšeniu záujmu o vyučovacie predmety (napr. biológia).

Ich cieľom je prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode. Deti budú mať možnosť spoznať mnoho živočíchov a rastlín, porozumieť ich spôsobu života a hlbšie pochopiť vzájomné vzťahy medzi organizmami. Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj environmentálna výchova.

Cieľovou skupinou je najmä 1. stupeň základných škôl, ale v prípade záujmu je možné prispôsobiť témy aj pre 2. stupeň ZŠ.

Je možné dohodnúť i prírodovednú vychádzku do okolia Bratislavy.

Prednášky a témy

9

Inteligencia u zvierat

Rozprávanie o neobyčajných schopnostiach zvierat.

9

Čo priniesla jar

Poznávanie prvých poslov jari.

9

Nevítaní hostia

Parazitizmus ako životná stratégia.

9

Kto s nami býva?

Poznáš skutočne všetkých svojich „spolubývajúcich“?

9

Čo ukrýva les

Výprava za zvieracími obyvateľmi našich lesov.

9

Farby v prírode

Do akých farieb sa zvieratá v prírode obliekajú a prečo?

9

Pohyb v prírode

Prečo je slimák pomalý a zajac rýchly?

9

Svet zvukov

Poznávanie tajomstiev dorozumievania zvierat.

9

„Hororové príbehy“ – krv cicajúce zvieratá

Tak trochu strašidelné rozprávanie o menej obľúbených zvieratách a ich potrebe piť nám krv.

9

Čo ukrýva more

Dobrodružná výprava za poznaním obyvateľov morských hĺbok. Cesta od hladiny až po morské dno.

9

Život v extrémnych prostrediach 1. časť

Púšte, zamrznuté krajiny,  a ich obyvatelia. Rozprávanie o organizmoch, ktoré sa dokázali prispôsobiť a prežiť v extrémnych podmienkach.

9

Život v extrémnych prostrediach 2. časť

Oceánske priekopy, vysokohorské pásma, sopky a ich obyvatelia. Rozprávanie o organizmoch, ktoré sa dokázali prispôsobiť a prežiť v extrémnych podmienkach.

9

Rekordy v prírode

Olympijské hry v zvieracej ríši.

9

Sťahovanie vtákov

Neobyčajné príbehy vtáčích cestovateľov.

9

Zimovanie vtákov

Ako pomôcť prežiť vtákom zimu? Prednáška, na ktorej si budú môcť deti vyskúšať aj svoje zručnosti pri výrobe kŕmidiel pre vtáky.

9

Dorozumievanie zvierat

O čom a ako sa zvieratá „rozprávajú“?

9

Zvieratá v ohrození

Rozprávanie o ohrozených a vyhynutých druhoch zvierat a o tom „kto, alebo čo za to môže“.

9

Príroda a tma

Čo sa deje v prírode, keď spíme a ako vyzerá život vo večnej tme?

9

Skrytý život rastlín

Odhaľovanie tajomstiev rastlinnej ríše. Prekvapujúce schopnosti rastlín.

9

Pozor jed!

Jed ako stratégia prežitia v rastlinnej a živočíšnej ríši, alebo čo na Slovensku nejesť a nechytať.

9

Pozor jed!

Jed ako stratégia prežitia v rastlinnej a živočíšnej ríši, alebo kto je na svete najjedovatejší?

9

Zvieratá a spánok

Nie je spánok ako spánok. Ako spí žirafa a ako delfín?

9

Inšpirované prírodou

Čo všetko sa možno naučiť z pozorovania prírody? Ako sa vedci, dizajnéri a architekti inšpirovali prírodou.

9

Nie je dom ako dom

Dokonalé stavby zvierat.

9

Môžu sa zvieratá správať ľudsky?

Morálka a etika v ríši zvierat.

9

Zvedavosť a hra vo svete zvierat

Ako sa zvieratá učia a poznávajú svet?

9

Príbehy starej korytnačky

Dĺžka života v prírode. Prečo niektoré živočíchy žijú sto rokov a iné len pár hodín?

9

Invázne druhy

Rozprávanie o šírení nepôvodných druhov živočíchov a rastlín a ich vplyve na druhy pôvodné.

9

Živočíchy a rastliny, ktoré „menili svet“

Rozprávanie o živočíchoch a rastlinách, ktoré významne ovplyvnili dejiny ľudstva.

9

Samotári versus spoločenstvá

Prečo niektoré živočíchy žijú samotársky a iné v spoločenstvách?